<kbd id="89epggdg"></kbd><address id="89epggdg"><style id="89epggdg"></style></address><button id="89epggdg"></button>

       <kbd id="eza91g99"></kbd><address id="eza91g99"><style id="eza91g99"></style></address><button id="eza91g99"></button>

           <kbd id="0563ucj7"></kbd><address id="0563ucj7"><style id="0563ucj7"></style></address><button id="0563ucj7"></button>

               <kbd id="n8nevmm0"></kbd><address id="n8nevmm0"><style id="n8nevmm0"></style></address><button id="n8nevmm0"></button>

                   <kbd id="o6hckg87"></kbd><address id="o6hckg87"><style id="o6hckg87"></style></address><button id="o6hckg87"></button>

                       <kbd id="gwzw5z2x"></kbd><address id="gwzw5z2x"><style id="gwzw5z2x"></style></address><button id="gwzw5z2x"></button>

                           <kbd id="m7xuz5ab"></kbd><address id="m7xuz5ab"><style id="m7xuz5ab"></style></address><button id="m7xuz5ab"></button>

                               <kbd id="adl3h2hp"></kbd><address id="adl3h2hp"><style id="adl3h2hp"></style></address><button id="adl3h2hp"></button>

                                   <kbd id="4m6hijif"></kbd><address id="4m6hijif"><style id="4m6hijif"></style></address><button id="4m6hijif"></button>

                                     大发体育

                                     財務 13368175100
                                     熱線 13368022708
                                     Business presentation
                                     > 業務介紹 >大发体育

                                     大发体育

                                     大发体育的前提條件是必須符合國家法律及稅收法規;大发体育的方向應當符合稅收政策法規的導向;大发体育的發生必須是在生產經營和投資理財活動之前 ;大发体育的目標是使納稅人的稅收利益最大化。所謂“稅收利益最大化”,包括稅負最輕、稅後利潤最大化、企業價值最大化等內涵 ,而不僅僅是指的稅負最輕。我們會深入瞭解國家稅收政策 ,全面瞭解企業經營情況和行業特點,制定一套安全、規範的大发体育方案,使納稅人的稅收利益最大化 。